Thúc đẩy các quyết định tự tin với các kế hoạch giao dịch đơn giản, có thể hành động được.

CWG và Trading Central đã ra mắt The Analyst Views là giải pháp nghiên cứu thị trường tài chính duy nhất trên thế giới cung cấp sự kết hợp độc đáo và vô giá giữa chuyên môn của nhà phân tích cao cấp và các thuật toán tự động. Công nhận mẫu độc quyền của chúng tôi liên tục theo dõi thị trường để cung cấp cho bạn các kế hoạch giao dịch dựa trên các phương pháp từng đoạt giải thưởng.


Vui lòng truy cập Khu vực Khách hàng để biết thêm Quan điểm của Nhà phân tích

x

WARNING and please be advised:

It has come to our attention that a number of unauthorised firms /individuals have cloned our website content, logo and social media pages of CWG Markets Limited. Please be advised that these unauthorised firms have also been contacting consumers via various messaging apps such as WhatsApp, Facebook, Wechat.It should be noted that there is no connection whatsoever between the CWG Markets Limited, an authorised firm, and the unauthorised entities/ individuals that have cloned our details. If you’ve been scammed or contacted by an unauthorised firm / individuals – or a firm you suspect is not legitimate – you can report to us [email protected]

CFDs (Contract For Difference) are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Please ensure you fully understand the risks and take appropriate care to manage your own risk. Please read our Risk Disclosure carefully.